2015-11-27 14:21

2015-11-27 14:21

Är detta demokrati?

POLITIK

Kallas det fortfarande demokrati, när ett extremt parti på runt sex procent tillåts styra livsviktiga politiska beslut medan ett annat parti med 26 procent väljarsympatier helt isoleras från politiskt inflytande? Och regering, riksdag samt majoriteten av befolkningen anser att detta är OK?

Kallas det fortfarande demokrati, när ett extremt parti på runt sex procent tillåts styra livsviktiga politiska beslut medan ett annat parti med 26 procent väljarsympatier helt isoleras från politiskt inflytande? Och regering, riksdag samt majoriteten av befolkningen anser att detta är OK?

  • Jaro Pleva

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.