2015-11-25 06:00

2015-11-25 06:00

Turschema i snösvängen

KARLSTAD:

Vilken tur för KBAB att snöfall och ishalka bara infaller måndag till fredag mellan åtta och sexton!

Långtäppan

Vilken tur för KBAB att snöfall och ishalka bara infaller måndag till fredag mellan åtta och sexton!

Långtäppan