2015-11-24 06:00

2015-11-24 06:00

Sans behövs i debatten

FLYKTINGAR

Replik till Ulf Eriksson, NWT 18/11. Jag håller med om att en del svenskar är naiva som tror att terrorn beror på flyktingvågen. Det är ju terroristerna som de flyr ifrån. Att en liten grupp tolkar koranen på ett sätt, som majoriteten av världens två miljarder muslimer tar avstånd ifrån ska inte flyktingarna behöva klä skott för. Dessutom är det ju så att i Sverige är dödsfallen på grund av högerextremt våld mångdubbelt fler. Jag förstår om folk är rädda men tänk på att det i Frankrike lever 6 miljoner muslimer. Om bara 0,1 preocent av dem hade varit jihadister så skulle 6 000 personer ha deltagit i attacken. Sans och perspektiv är viktigt.

Sören Wäppling

Replik till Ulf Eriksson, NWT 18/11. Jag håller med om att en del svenskar är naiva som tror att terrorn beror på flyktingvågen. Det är ju terroristerna som de flyr ifrån. Att en liten grupp tolkar koranen på ett sätt, som majoriteten av världens två miljarder muslimer tar avstånd ifrån ska inte flyktingarna behöva klä skott för. Dessutom är det ju så att i Sverige är dödsfallen på grund av högerextremt våld mångdubbelt fler. Jag förstår om folk är rädda men tänk på att det i Frankrike lever 6 miljoner muslimer. Om bara 0,1 preocent av dem hade varit jihadister så skulle 6 000 personer ha deltagit i attacken. Sans och perspektiv är viktigt.

Sören Wäppling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.