2015-11-24 06:00

2015-11-24 06:00

Nuonaffären var dyrare

FLYKTINGAR

Som jag skrev tidigare så är boenden ett problem, särskilt som så många eldas upp. Däremot går svensk ekonomi mycket bra just nu, tillväxten ökar, arbetslösheten sjunker och sysselsättningen stiger. Därtill säger Riksgälden i en rapport att vårt lånebehov, trots den ökande flyktingströmmen, i stort sett är oförändrat samtidigt som budgetunderskottet blir mindre än prognoserna sagt. Pengarna finns alltså. Det handlar om att stoppa in dem på rätt konto. Dessutom så kostade Nuonaffären tre gånger så mycket som flyktingarna under ett år och julhandeln drygt det, så visst har vi råd om viljan finns. Det som behöver förbättras väsentligt är asylhanteringen och att vi tar krafttag mot mordbrännarna.

Fortfarande påläst

Som jag skrev tidigare så är boenden ett problem, särskilt som så många eldas upp. Däremot går svensk ekonomi mycket bra just nu, tillväxten ökar, arbetslösheten sjunker och sysselsättningen stiger. Därtill säger Riksgälden i en rapport att vårt lånebehov, trots den ökande flyktingströmmen, i stort sett är oförändrat samtidigt som budgetunderskottet blir mindre än prognoserna sagt. Pengarna finns alltså. Det handlar om att stoppa in dem på rätt konto. Dessutom så kostade Nuonaffären tre gånger så mycket som flyktingarna under ett år och julhandeln drygt det, så visst har vi råd om viljan finns. Det som behöver förbättras väsentligt är asylhanteringen och att vi tar krafttag mot mordbrännarna.

Fortfarande påläst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.