2015-11-23 06:00

2015-11-23 06:00

Förändring stärker Fryksdalen

VÄRMLAND VERKSAMHETSCHEF: Ny akutbil en förbättring

Ambulans

Förstärkning i hela Fryksdalen

Svar till: ”Ta ert ansvar!” (NWT 12/11)

Förändringarna av ambulansverksamheten innebär en resursförstärkning i hela Fryksdalen. Vi inför bland annat en så kallad single responder som är en sjuksköterskebemannad akutbil. Den kan göra initiala insatser för patienter och är ett komplement till den ordinarie ambulansen. Single respondern kommer att vara i drift varje dag från klockan 08.00 till 20.00. Tidigare har en dagambulans, som framför allt nyttjats till långväga transporter, varit i drift mellan 07.00 och 17.00. Viktigt i sammanhanget är att ambulansen i Likenäs inte är föremål för någon förändring.

Samtidigt har hela länet fått en förstärkning i form av ambulanshelikoptern. På sikt kommer den resursen att bli ännu starkare när Landstinget Dalarna tar sin helikopter i bruk.

Wolmer Edqvist

Förstärkning i hela Fryksdalen

Svar till: ”Ta ert ansvar!” (NWT 12/11)

Förändringarna av ambulansverksamheten innebär en resursförstärkning i hela Fryksdalen. Vi inför bland annat en så kallad single responder som är en sjuksköterskebemannad akutbil. Den kan göra initiala insatser för patienter och är ett komplement till den ordinarie ambulansen. Single respondern kommer att vara i drift varje dag från klockan 08.00 till 20.00. Tidigare har en dagambulans, som framför allt nyttjats till långväga transporter, varit i drift mellan 07.00 och 17.00. Viktigt i sammanhanget är att ambulansen i Likenäs inte är föremål för någon förändring.

Samtidigt har hela länet fått en förstärkning i form av ambulanshelikoptern. På sikt kommer den resursen att bli ännu starkare när Landstinget Dalarna tar sin helikopter i bruk.

Wolmer Edqvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.