2015-11-09 06:00

2015-11-09 06:00

Angeläget ämne att tala högt om

OHÄLSA:

Svar till Björn Wikström (NWT 5/11):

Du tar upp ett ämne – rädslan bland svenskar att tala om psykisk ohälsa – på ett väldigt fint och angeläget sätt: rakt och ärligt, utan onödiga krusiduller.

Jag uppskattar dessutom att du väljer att göra detta utan att gömma dig bakom en signatur; det skänker så mycket mer trovärdighet åt dina rader. Hoppas att din insats kan minska den tunghäfta som råder på många håll!

En trefjärdedel

Svar till Björn Wikström (NWT 5/11):

Du tar upp ett ämne – rädslan bland svenskar att tala om psykisk ohälsa – på ett väldigt fint och angeläget sätt: rakt och ärligt, utan onödiga krusiduller.

Jag uppskattar dessutom att du väljer att göra detta utan att gömma dig bakom en signatur; det skänker så mycket mer trovärdighet åt dina rader. Hoppas att din insats kan minska den tunghäfta som råder på många håll!

En trefjärdedel