2015-11-09 06:00

2015-11-09 06:00

Angeläget ämne att tala högt om

OHÄLSA:

Svar till Björn Wikström (NWT 5/11):

Du tar upp ett ämne – rädslan bland svenskar att tala om psykisk ohälsa – på ett väldigt fint och angeläget sätt: rakt och ärligt, utan onödiga krusiduller.

Jag uppskattar dessutom att du väljer att göra detta utan att gömma dig bakom en signatur; det skänker så mycket mer trovärdighet åt dina rader. Hoppas att din insats kan minska den tunghäfta som råder på många håll!

En trefjärdedel

Svar till Björn Wikström (NWT 5/11):

Du tar upp ett ämne – rädslan bland svenskar att tala om psykisk ohälsa – på ett väldigt fint och angeläget sätt: rakt och ärligt, utan onödiga krusiduller.

Jag uppskattar dessutom att du väljer att göra detta utan att gömma dig bakom en signatur; det skänker så mycket mer trovärdighet åt dina rader. Hoppas att din insats kan minska den tunghäfta som råder på många håll!

En trefjärdedel

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.