2015-11-07 06:00

2015-11-07 06:00

Kanske dags att återinföra fattighus

SVERIGE:

Förr hade vi här i Sverige fattighus i socknarna för folk som inte klarade sig. De slapp att vandra omkring i riket för att skaffa sig uppehälle. Möjligen var det ett förnedrande sätt att leva, men de överlevde!

Vi kanske skulle inrätta fattighus för de tiggare som finns här nu? Folks mark skulle då inte ockuperas och kommunerna skulle slippa problemet med att hitta bostad åt dem.

Sulan

Förr hade vi här i Sverige fattighus i socknarna för folk som inte klarade sig. De slapp att vandra omkring i riket för att skaffa sig uppehälle. Möjligen var det ett förnedrande sätt att leva, men de överlevde!

Vi kanske skulle inrätta fattighus för de tiggare som finns här nu? Folks mark skulle då inte ockuperas och kommunerna skulle slippa problemet med att hitta bostad åt dem.

Sulan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.