2015-11-06 06:00

2015-11-06 06:00

Vill få in synpunkter på skötseln

KBAB:

Svar till signaturen Snart fd KBAB-hyresgäst (NWT 30/10):

Jag beklagar att du upplever att utemiljön där du bor har blivit sämre. Du får gärna ta kontakt med mig, så att jag får veta vilket område det handlar om och vilka synpunkter du har på skötseln av utemiljön där.

Anna Wassberg

Utemiljöansvarig

Svar till signaturen Snart fd KBAB-hyresgäst (NWT 30/10):

Jag beklagar att du upplever att utemiljön där du bor har blivit sämre. Du får gärna ta kontakt med mig, så att jag får veta vilket område det handlar om och vilka synpunkter du har på skötseln av utemiljön där.

Anna Wassberg

Utemiljöansvarig

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.