2015-11-05 06:00

2015-11-05 10:30

Sluta att bygga i stadens parker!

KARLSTAD

I samband med att man tog parken på Hagaborg i anspråk när man byggde de tre punkthusen där, så skulle det byggas en bro till Gubbholmen som kompensation för parken. Var tog den bron vägen, försvann den i och med bygglovet?

I stället byggdes det ett fult bullerskydd mot Hagaleden och järnvägen. Detta var inte något som fanns med från början och det medförde att utsikten mot Norrstrand försvann...

Se till att överklaga alla idiotiska byggprojekt där parker och parkeringar tas i anspråk! Det får vara nog med detta nu! Det finns många andra ställen att bygga på där det skulle vara mer kostnadseffektivt att dra fram vägar, el, vatten, avlopp.

Kal

 

I stället byggdes det ett fult bullerskydd mot Hagaleden och järnvägen. Detta var inte något som fanns med från början och det medförde att utsikten mot Norrstrand försvann...

Se till att överklaga alla idiotiska byggprojekt där parker och parkeringar tas i anspråk! Det får vara nog med detta nu! Det finns många andra ställen att bygga på där det skulle vara mer kostnadseffektivt att dra fram vägar, el, vatten, avlopp.

Kal

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.