2015-11-04 06:00

2015-11-04 06:00

Utsläppen åter på väg uppåt

MILJÖ: Negativt trendbrott i trafiken

En bra trend har brutits. Nu ökar åter utsläppen från trafiken.

Efter att ha legat relativt konstant sedan 2008, började trafiken i Sverige öka igen 2013. Fram till 2014 kunde utsläppen ändå minska tack vare att bilarna blev energieffektivare och att andelen förnybart bränsle ökade i användning.

Men den utvecklingen har nu alltså vänt.

I slutet av förra året kom de första tecknen på att trafikutsläppen var på väg åt fel håll. Dessa tecken har sedan bekräftats och nu talar Trafikverket om ett trendbrott.

Trafiken står för en tredjedel av alla svenska utsläpp av växthusgaser och utgör därmed en av våra största klimatutmaningar. Under flera år pekade kurvorna åt rätt håll. Från en utsläppstopp 2007 föll sedan noteringarna med 14 procent fram till 2014.

Vad har då hänt? Jo, enligt Trafikverket väljer svenskarna i för stor utsträckning bränsleslukande bilar, och den tekniska omställningen går inte längre tillräckligt fort för att kompensera för trafikökningen.

Sverige tappar nu mark i jämförelse med övriga EU, när det gäller energieffektivisering.

Så skärp er, allihopa, åk mindre bil och mer buss och tåg! Det krävs om vi ska nå målet att ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Det är bara 15 år dit...

Anika Agebjörn

En bra trend har brutits. Nu ökar åter utsläppen från trafiken.

Efter att ha legat relativt konstant sedan 2008, började trafiken i Sverige öka igen 2013. Fram till 2014 kunde utsläppen ändå minska tack vare att bilarna blev energieffektivare och att andelen förnybart bränsle ökade i användning.

Men den utvecklingen har nu alltså vänt.

I slutet av förra året kom de första tecknen på att trafikutsläppen var på väg åt fel håll. Dessa tecken har sedan bekräftats och nu talar Trafikverket om ett trendbrott.

Trafiken står för en tredjedel av alla svenska utsläpp av växthusgaser och utgör därmed en av våra största klimatutmaningar. Under flera år pekade kurvorna åt rätt håll. Från en utsläppstopp 2007 föll sedan noteringarna med 14 procent fram till 2014.

Vad har då hänt? Jo, enligt Trafikverket väljer svenskarna i för stor utsträckning bränsleslukande bilar, och den tekniska omställningen går inte längre tillräckligt fort för att kompensera för trafikökningen.

Sverige tappar nu mark i jämförelse med övriga EU, när det gäller energieffektivisering.

Så skärp er, allihopa, åk mindre bil och mer buss och tåg! Det krävs om vi ska nå målet att ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Det är bara 15 år dit...

Anika Agebjörn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.