2015-11-03 06:00

2015-11-03 06:00

Frustrerande med förseningar

TÅG:

Vi har full förståelse för att det är frustrerande med förseningar. Det är något som vi också jobbar hårt för att undvika. Men vi är också beroende av att allting fungerar som det ska. Till exempel att banan är i gott skick, att fordonen går som de ska och att andra tåg inte stör vår tidtabell.

Just banans skick är något som i Värmland är dåligt och särskilt på Fryksdalsbanan. Det påverkar hur vi kan köra tågen. Det finns planerade förbättringar på gång men det dröjer innan det är klart.

Av våra tåg går fler än åtta av tio i tid. Det är vi inte nöjda med och jobbar med de andra aktörerna i branschen för att förbättra detta.

Per Sidetun

Tågtrafikchef,Värmlandstrafik

Vi har full förståelse för att det är frustrerande med förseningar. Det är något som vi också jobbar hårt för att undvika. Men vi är också beroende av att allting fungerar som det ska. Till exempel att banan är i gott skick, att fordonen går som de ska och att andra tåg inte stör vår tidtabell.

Just banans skick är något som i Värmland är dåligt och särskilt på Fryksdalsbanan. Det påverkar hur vi kan köra tågen. Det finns planerade förbättringar på gång men det dröjer innan det är klart.

Av våra tåg går fler än åtta av tio i tid. Det är vi inte nöjda med och jobbar med de andra aktörerna i branschen för att förbättra detta.

Per Sidetun

Tågtrafikchef,Värmlandstrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.