2015-11-02 06:00

2015-11-02 06:00

Utlys nyval

INRIKESPOLITIK:

När nu vårt land hamnat i en mycket akut situation på grund av de asylsökande som kommer hit, dubbelt så många som Karlstads kommuns invånare under ett år, måste våra politiker ta ett ansvar. Samtidigt har ett parti nyligen inkommit i riksdagen nästan fördubblat sitt väljarunderlag i opinionen. Partiet är enligt en del institut vårt största i dag. Av denna anledning bör nyval omgående utlysas. För när en så tydlig opinion visas så är väl alla demokratiska krafter angelägna om att snarast föra in folkopinionen i vår riksdag? Därför: omgående nyval!

Klarsynt

När nu vårt land hamnat i en mycket akut situation på grund av de asylsökande som kommer hit, dubbelt så många som Karlstads kommuns invånare under ett år, måste våra politiker ta ett ansvar. Samtidigt har ett parti nyligen inkommit i riksdagen nästan fördubblat sitt väljarunderlag i opinionen. Partiet är enligt en del institut vårt största i dag. Av denna anledning bör nyval omgående utlysas. För när en så tydlig opinion visas så är väl alla demokratiska krafter angelägna om att snarast föra in folkopinionen i vår riksdag? Därför: omgående nyval!

Klarsynt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.