2015-11-02 06:00

2015-11-02 06:00

Skatterna kan komma att höjas

FLYKTINGVÅG:

Den ökade flyktingvågen kan medföra att det blir stora skattehöjningar. Såväl Finansdepartementet som Sveriges kommuner och landsting, flaggar för betydande fördyringar. Dessa sägs legitimera stora höjningar av kommunala och statliga skatter.

Enligt regeringens höstbudget väntades 300 000 flyktingar sammantaget till år 2019. En mer realistisk bedömning i dagsläget är att det kan bli det dubbla eller mer. Därför kommer regeringen redan i vårpropositionen att diskutera behovet av statliga skattehöjningar.

Kombination av statliga och kommunala skattehöjningar skulle utsätta Sverige för en betydligt större skattechock än vad som skedde i samband med 1990-talskrisen för att sanera skenande underskott. Det finns ingen gemensam asylpolitik inom EU.

Realist

Den ökade flyktingvågen kan medföra att det blir stora skattehöjningar. Såväl Finansdepartementet som Sveriges kommuner och landsting, flaggar för betydande fördyringar. Dessa sägs legitimera stora höjningar av kommunala och statliga skatter.

Enligt regeringens höstbudget väntades 300 000 flyktingar sammantaget till år 2019. En mer realistisk bedömning i dagsläget är att det kan bli det dubbla eller mer. Därför kommer regeringen redan i vårpropositionen att diskutera behovet av statliga skattehöjningar.

Kombination av statliga och kommunala skattehöjningar skulle utsätta Sverige för en betydligt större skattechock än vad som skedde i samband med 1990-talskrisen för att sanera skenande underskott. Det finns ingen gemensam asylpolitik inom EU.

Realist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.