2015-11-02 06:00

2015-11-02 06:00

Hypoteser om rubriksättningar

"SVENSK MEDIA":

När en knivförsedd ung man angriper försvarslösa svenska skolungdomar, då råder ingen tvekan om vem som är angripare och vilka som angrips. Men när en knivförsedd ung palestinier på motsvarande sätt går till angrepp mot en försvarslös israel, då gäller tydligen inte samma logik. Att svensk polis kan tvingas ta till våld med dödlig utgång, för att skydda elever och personal, var i detta fall nödvändigt. Men när israelisk polis tvingas döda en palestinsk våldsverkare för att skydda försvarslösa civila, då rubriksätts det i svensk media som: ”Palestinier sköts ihjäl”... Läser man vidare så betecknas den Israeliska polisens skyddsåtgärd som ”en utomrättslig avrättning”. Tänk om det förfärliga rasistdåd som skedde i Trollhättan, hade rubriksatts på likartat sätt, det vill säga: ”Svensk polis sköt ihjäl en 20-årig trollhättebo” och att det skedde genom ”en utomrättslig avrättning”. Hur skulle då svenska folket ha reagerat?!

Kjell

När en knivförsedd ung man angriper försvarslösa svenska skolungdomar, då råder ingen tvekan om vem som är angripare och vilka som angrips. Men när en knivförsedd ung palestinier på motsvarande sätt går till angrepp mot en försvarslös israel, då gäller tydligen inte samma logik. Att svensk polis kan tvingas ta till våld med dödlig utgång, för att skydda elever och personal, var i detta fall nödvändigt. Men när israelisk polis tvingas döda en palestinsk våldsverkare för att skydda försvarslösa civila, då rubriksätts det i svensk media som: ”Palestinier sköts ihjäl”... Läser man vidare så betecknas den Israeliska polisens skyddsåtgärd som ”en utomrättslig avrättning”. Tänk om det förfärliga rasistdåd som skedde i Trollhättan, hade rubriksatts på likartat sätt, det vill säga: ”Svensk polis sköt ihjäl en 20-årig trollhättebo” och att det skedde genom ”en utomrättslig avrättning”. Hur skulle då svenska folket ha reagerat?!

Kjell

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.