2015-10-27 06:00

2015-10-27 06:00

Vi sviker våra medhjälpare

SVERIGE:

Återigen har vi fått höra att politikerna inte kan besluta sig för att bistå dem som verkat för fredsinsatser, hjälp åt vår internationella insats och våra medborgares liv och säkerhet.

Jag menar naturligtvis de tolkar som ställer upp för vårt internationella fredsarbete i Irak, Mali och Afghanistan.

I jämförelse med övriga insatser för förföljda människor är detta en droppe i havet. Hur kan man från regeringshåll, både den nuvarande och den förra, hävda att detta inte är aktuellt? De som missköter detta borde skämmas; gör om, gör rätt!

Claes-Henrik Engström

Återigen har vi fått höra att politikerna inte kan besluta sig för att bistå dem som verkat för fredsinsatser, hjälp åt vår internationella insats och våra medborgares liv och säkerhet.

Jag menar naturligtvis de tolkar som ställer upp för vårt internationella fredsarbete i Irak, Mali och Afghanistan.

I jämförelse med övriga insatser för förföljda människor är detta en droppe i havet. Hur kan man från regeringshåll, både den nuvarande och den förra, hävda att detta inte är aktuellt? De som missköter detta borde skämmas; gör om, gör rätt!

Claes-Henrik Engström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.