2015-10-23 06:00

2015-10-23 06:00

Torsbycentern verkar som filial till Stureplanscentern

VITSAND: Räddningsstyrkan blir räddningsvärn

Jag har alltid trott att Centerpartiet värnat landsbygden. Till min förvåning får jag se att det är en centerpartist i miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Torsby som föreslår att räddningsstyrkan i Vitsand ska läggas ned och ombildas till räddningsvärn. Brandmännen i ett värn har ingen beredskap, så det finns ingen garanti för att det kommer någon personal vid ett larm.

Orsaken är besparingsskäl! Efter det att nämnden redovisat olika konsekvenser till följd av besparingskraven har kommunstyrelsen uttalat följande: ”Räddningstjänsten lämnar ett antal konsekvenser, men har blivit ombedd att se över ytterligare alternativ att klara verksamheten utan nedläggningar.” Och vad är det som Centerpartiet föreslår i nämndens extra sammanträde i början av september? Jo, att kåren i Vitsand ska läggas ned!

Vill centerpartiet i Torsby ställa upp för landsbygden, eller har man blivit en filial till Stureplanscentern?

Fd centerpartist

Jag har alltid trott att Centerpartiet värnat landsbygden. Till min förvåning får jag se att det är en centerpartist i miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Torsby som föreslår att räddningsstyrkan i Vitsand ska läggas ned och ombildas till räddningsvärn. Brandmännen i ett värn har ingen beredskap, så det finns ingen garanti för att det kommer någon personal vid ett larm.

Orsaken är besparingsskäl! Efter det att nämnden redovisat olika konsekvenser till följd av besparingskraven har kommunstyrelsen uttalat följande: ”Räddningstjänsten lämnar ett antal konsekvenser, men har blivit ombedd att se över ytterligare alternativ att klara verksamheten utan nedläggningar.” Och vad är det som Centerpartiet föreslår i nämndens extra sammanträde i början av september? Jo, att kåren i Vitsand ska läggas ned!

Vill centerpartiet i Torsby ställa upp för landsbygden, eller har man blivit en filial till Stureplanscentern?

Fd centerpartist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.