2015-10-23 06:00

2015-10-23 06:00

Halkan är på ingång

HÖST:

Allt löv som nu ligger utspridda på vägar och gångbanor borde tas bort så fort som möjligt, innan kylan sätter in och gör gator och vägar livsfarliga för oss promenadälskare.

Tack på förhand!

Allt löv som nu ligger utspridda på vägar och gångbanor borde tas bort så fort som möjligt, innan kylan sätter in och gör gator och vägar livsfarliga för oss promenadälskare.

Tack på förhand!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.