2015-10-22 06:00

2015-10-22 06:00

Numer ett precist och exakt språk...

SVENSKA:

Det verkar som det har kommit ett nytt språk till Sverige: då folk pratar med varandra så flikar de alltid in ordet precis. När de har sagt detta fem gånger, så växlar de över till ordet exakt.

Vart är vi på väg?

Det var bättre förr

Det verkar som det har kommit ett nytt språk till Sverige: då folk pratar med varandra så flikar de alltid in ordet precis. När de har sagt detta fem gånger, så växlar de över till ordet exakt.

Vart är vi på väg?

Det var bättre förr

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.