2015-10-22 06:00

2015-10-22 06:00

Erbjud de nyanlända att ta lån

INVANDRING:

Varför inte införa invandringslån? Alla som studerar på landets högskolor tvingas att ta stora lån som de sedan måste betala tillbaka, när studierna är avslutade och de har kommit ut i arbetslivet.

Samhällsbeaktare

Varför inte införa invandringslån? Alla som studerar på landets högskolor tvingas att ta stora lån som de sedan måste betala tillbaka, när studierna är avslutade och de har kommit ut i arbetslivet.

Samhällsbeaktare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.