2015-10-21 06:00

2015-10-21 06:00

Toaletter kan installeras i efterhand

NYA BUSSAR:

Angående tidigare inlägg om att det saknas toaletter på Värmlandstrafiks nyinköpta bussar, vill jag upplysa om att det mycket väl går att bygga om och installera sådana i efterhand – även om det självfallet kommer att kosta en del eftersom det i detta fall rör sig om lågentrébussar med motorerna placerade baktill.

Det går att få utrymme för toalettrum längst bak i samma nivå som bussgolvet i övrigt, det vill säga utan några trappsteg nedåt men på bekostnad av ett par sittplatsrader. Denna placering överensstämmer för övrigt med vad som gällde för en tidigare generations turistbussar, innan toaletter nedanför bussens mittdörr blev vanliga.

Uffe

Angående tidigare inlägg om att det saknas toaletter på Värmlandstrafiks nyinköpta bussar, vill jag upplysa om att det mycket väl går att bygga om och installera sådana i efterhand – även om det självfallet kommer att kosta en del eftersom det i detta fall rör sig om lågentrébussar med motorerna placerade baktill.

Det går att få utrymme för toalettrum längst bak i samma nivå som bussgolvet i övrigt, det vill säga utan några trappsteg nedåt men på bekostnad av ett par sittplatsrader. Denna placering överensstämmer för övrigt med vad som gällde för en tidigare generations turistbussar, innan toaletter nedanför bussens mittdörr blev vanliga.

Uffe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.