2015-10-21 06:00

2015-10-21 06:00

Ett nytt hus passar inte

KARLSTAD:

Jag fick en inbjudan till samråd angående ett nytt flerbostadshus på Olovsgatan som ska ersätta ett trähus vilket ägaren har låtit förfalla.

Det nya huset passar inte på något sätt in i miljön. Sätt stopp för bygget innan det är för sent! Det är att förgripa sig på vårt fina Herrhagen!

Granne

Jag fick en inbjudan till samråd angående ett nytt flerbostadshus på Olovsgatan som ska ersätta ett trähus vilket ägaren har låtit förfalla.

Det nya huset passar inte på något sätt in i miljön. Sätt stopp för bygget innan det är för sent! Det är att förgripa sig på vårt fina Herrhagen!

Granne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.