2015-10-21 06:00

2015-10-21 06:00

De får hyran betald – och bostadsbidrag...

NYANLÄNDA:

Hur kan det komma sig att nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har mer än jag som pensionär i månaden? Jag får 8 000 kronor efter skatt. Enligt uppgift har dessa nyanlända cirka 10 200 kronor samt betald hyra och bostadsbidrag. Hur kan detta få ske i Sverige, varför kan ingen politiker gå ut med detta?

Jag vill att någon ansvarig uttalar sig om huruvida detta stämmer och redovisar de siffror som gäller våra nyanlända med uppehållstillstånd, för stämmer detta så är det ju rent ut sagt för jäkligt, när jag som pensionär bara lyfter 8 000 kronor i månaden efter ett helt arbetsliv.

Besviken pensionär

Hur kan det komma sig att nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har mer än jag som pensionär i månaden? Jag får 8 000 kronor efter skatt. Enligt uppgift har dessa nyanlända cirka 10 200 kronor samt betald hyra och bostadsbidrag. Hur kan detta få ske i Sverige, varför kan ingen politiker gå ut med detta?

Jag vill att någon ansvarig uttalar sig om huruvida detta stämmer och redovisar de siffror som gäller våra nyanlända med uppehållstillstånd, för stämmer detta så är det ju rent ut sagt för jäkligt, när jag som pensionär bara lyfter 8 000 kronor i månaden efter ett helt arbetsliv.

Besviken pensionär

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.