2015-10-21 06:00

2015-10-21 06:00

Att förtäta utan att förstöra

SUNDSTA/KARLSTAD:

Att förtäta utan att förstöra var titeln på en sexsidig artikel i Svenska Dagbladets kulturbilaga den 6/9. Denna artikel illustrerar väl de stilbrott som lätt kan begås med ny bebyggelse då hänsyn inte tas till befintlig bebyggelse eller miljö. Citat ur artikeln:

”Förtätning är svårt. Det finns ett behov av att förtäta utan att förstöra så mycket, säger Petra Petterson, svensk arkitekt och professor i arkitektur i Graz. Det handlar om att förstå byggnader och platsen som redan finns. Det kan låta självklart men det verkar inte vara en självklar utgångspunkt i dagens svenska stadsbebyggelse, säger hon vidare.”

Det finns anledning att lyssna till Petra Petterson och andra arkitekter, som varnar för att man inte ser det viktiga i att det nya samspelar med det befintliga. Detta borde även gälla Sundsta torg i Karlstad.

Det gäller att skapa en helhet med det befintliga och därför anser vi att detta stämmer dåligt med att bygga höghus på Sundsta. Bygg högst sex–sju våningar och behåll den nuvarande karaktären av småstadsområde. Sundsta behöver inte vitaliseras med ett landmärke på 17 våningar!

Vi ber våra politiker att lyssna till Karlstadsborna och deras önskemål.

Sundstabor

Att förtäta utan att förstöra var titeln på en sexsidig artikel i Svenska Dagbladets kulturbilaga den 6/9. Denna artikel illustrerar väl de stilbrott som lätt kan begås med ny bebyggelse då hänsyn inte tas till befintlig bebyggelse eller miljö. Citat ur artikeln:

”Förtätning är svårt. Det finns ett behov av att förtäta utan att förstöra så mycket, säger Petra Petterson, svensk arkitekt och professor i arkitektur i Graz. Det handlar om att förstå byggnader och platsen som redan finns. Det kan låta självklart men det verkar inte vara en självklar utgångspunkt i dagens svenska stadsbebyggelse, säger hon vidare.”

Det finns anledning att lyssna till Petra Petterson och andra arkitekter, som varnar för att man inte ser det viktiga i att det nya samspelar med det befintliga. Detta borde även gälla Sundsta torg i Karlstad.

Det gäller att skapa en helhet med det befintliga och därför anser vi att detta stämmer dåligt med att bygga höghus på Sundsta. Bygg högst sex–sju våningar och behåll den nuvarande karaktären av småstadsområde. Sundsta behöver inte vitaliseras med ett landmärke på 17 våningar!

Vi ber våra politiker att lyssna till Karlstadsborna och deras önskemål.

Sundstabor

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.