2015-10-20 06:00

2015-10-20 06:00

Riv inte Gröna huset

KARLSTAD:

Man har redan rivit hälften av den gamla bebyggelsen i Karlstad. Herrhagens gamla hus finns knappt kvar. Och nu ska det gamla historiska Gröna huset på Olovsgatan rivas också.

Wermlands invest borde i stället riva Älvgatan 17 och bygga ett höghus där. Det är ju också ett gammalt hus, men där har ni ju ert kontor – så där blir det nog inga lägenheter åt Karlstadsborna...

Hans-Tommy Berg

Karlstad

Man har redan rivit hälften av den gamla bebyggelsen i Karlstad. Herrhagens gamla hus finns knappt kvar. Och nu ska det gamla historiska Gröna huset på Olovsgatan rivas också.

Wermlands invest borde i stället riva Älvgatan 17 och bygga ett höghus där. Det är ju också ett gammalt hus, men där har ni ju ert kontor – så där blir det nog inga lägenheter åt Karlstadsborna...

Hans-Tommy Berg

Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.