2015-10-17 06:00

2015-10-17 06:00

Inget behov av hyrläkare?

LANDSTINGET:

Landstinget ska spara 360 miljoner kronor fram till år 2016 på inhyrda läkare och läkemedel. Då är frågan: kommer patienterna då att återigen bli lidande på indragningarna, eller har vi haft dessa läkare anställda alldeles utan att behov har funnits? Och har det även skrivits ut läkemedel i onödan?

I så fall har vi då betalat detta i onödan och därigenom fått minus i landstingsbudgeten.

En förklaring, tack!

Vi är många som funderar

Landstinget ska spara 360 miljoner kronor fram till år 2016 på inhyrda läkare och läkemedel. Då är frågan: kommer patienterna då att återigen bli lidande på indragningarna, eller har vi haft dessa läkare anställda alldeles utan att behov har funnits? Och har det även skrivits ut läkemedel i onödan?

I så fall har vi då betalat detta i onödan och därigenom fått minus i landstingsbudgeten.

En förklaring, tack!

Vi är många som funderar