2015-10-17 06:00

2015-10-17 06:00

Givmildhet behövs lång tid framöver

NYANLÄNDA:

Givmildheten har varit enorm vid insamlingar för att hjälpa flyktingar till Sverige. Vi får hoppas att denna attityd finns kvar i den framtida vardagen då skatter och avgifter måste höjas för den uppkomna situationen i landet – med ökade kostnader för skola, sjukvård och försörjningsstöd då många nyanlända kommer att vara arbetslösa under många år. Att alla insamlingsgivare också är beredda att vänta längre på vård inom psykiatrin och övrig sjukvård då många nyanlända troligen har större behov. I landet är det kaotisk brist på boende till alla som kommer och denna brist kommer att bestå under lång tid framöver. Årjängs kommunalråds omdöme om vår migrationsminister gäller tyvärr flertalet av våra riksdagsmän som verkar blunda för det faktum att vi står inför en omöjlig situation när det gäller integrationen av så månganyanlända i samhället.

Ej dum så klockorna stannar

Givmildheten har varit enorm vid insamlingar för att hjälpa flyktingar till Sverige. Vi får hoppas att denna attityd finns kvar i den framtida vardagen då skatter och avgifter måste höjas för den uppkomna situationen i landet – med ökade kostnader för skola, sjukvård och försörjningsstöd då många nyanlända kommer att vara arbetslösa under många år. Att alla insamlingsgivare också är beredda att vänta längre på vård inom psykiatrin och övrig sjukvård då många nyanlända troligen har större behov. I landet är det kaotisk brist på boende till alla som kommer och denna brist kommer att bestå under lång tid framöver. Årjängs kommunalråds omdöme om vår migrationsminister gäller tyvärr flertalet av våra riksdagsmän som verkar blunda för det faktum att vi står inför en omöjlig situation när det gäller integrationen av så månganyanlända i samhället.

Ej dum så klockorna stannar