2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Höga skatter gör det barasämre för alla i samhället

SVERIGE: Arbetslöshet och lägre intäkter hotar

Svar till Mika Takamäki (NWT 9/10):

Hur kan du tycka att det är rättvist att de som tjänar mest ska betala mer än någon annan? Om du har en hög inkomst så finns det troligen belägg för det. Du kanske jobbar väldigt långa dagar eller har ett stort ansvar på din arbetsplats. Ska du då straffas för att du tjänar mer pengar än någon som exempelvis jobbar 40-timmarsvecka?

Om du väljer att beskatta bolagen hårdare så kommer de att flytta sin verksamhet till andra länder, med resultatet att vi får högre arbetslöshet och lägre skatteintäkter.

För övrigt verkar du inte tycka att invandringen bär någon större skyldighet till att de fattiga blir fattigare i landet. Det är ju så att statens finanser behöver gå ihop, och har man höga utgifter måste man också öka skattetrycket. För invandring och internationellt bistånd budgeterade staten totalt 37 miljarder kronor under 2015, en summa som såklart kommer öka med dagens flyktingströmmar. Om du i stället skulle lägga de här 37 miljarderna på de 230 000 barn som har det ekonomiskt tufft skulle de kunna få 160 000 kronor per år – var!

Jag håller helt med dig om att vi måste börja fördela våra resurser och tillgångar mer rättvist, men hur rättvist är det egentligen att beskatta människor olika? Med ditt resonemang kan vi ju beskatta höginkomsttagarna i sådan utsträckning att de knappt får några pengar kvar. Kanske höginkomsttagarna ska rädda landstingens dåliga ekonomi också?

Leif Eriksson

Svar till Mika Takamäki (NWT 9/10):

Hur kan du tycka att det är rättvist att de som tjänar mest ska betala mer än någon annan? Om du har en hög inkomst så finns det troligen belägg för det. Du kanske jobbar väldigt långa dagar eller har ett stort ansvar på din arbetsplats. Ska du då straffas för att du tjänar mer pengar än någon som exempelvis jobbar 40-timmarsvecka?

Om du väljer att beskatta bolagen hårdare så kommer de att flytta sin verksamhet till andra länder, med resultatet att vi får högre arbetslöshet och lägre skatteintäkter.

För övrigt verkar du inte tycka att invandringen bär någon större skyldighet till att de fattiga blir fattigare i landet. Det är ju så att statens finanser behöver gå ihop, och har man höga utgifter måste man också öka skattetrycket. För invandring och internationellt bistånd budgeterade staten totalt 37 miljarder kronor under 2015, en summa som såklart kommer öka med dagens flyktingströmmar. Om du i stället skulle lägga de här 37 miljarderna på de 230 000 barn som har det ekonomiskt tufft skulle de kunna få 160 000 kronor per år – var!

Jag håller helt med dig om att vi måste börja fördela våra resurser och tillgångar mer rättvist, men hur rättvist är det egentligen att beskatta människor olika? Med ditt resonemang kan vi ju beskatta höginkomsttagarna i sådan utsträckning att de knappt får några pengar kvar. Kanske höginkomsttagarna ska rädda landstingens dåliga ekonomi också?

Leif Eriksson