2015-10-15 06:00

2015-10-15 06:00

Kommunen bryter mot lagen

KARLSTAD:

Varför benämns tiggare EU-migranter av media och politiker? Migration innebär byte av hemort eller hemland och är en samlande benämning på invandring. Så står det i Wikipedia .

Henrik Lander, ordförande i Karlstads teknik- och fastighetsnämnd, skriver i sin insändare 10/10 att han värnar om lagen att behandla alla lika då det gäller frågan om uteserveringarna på Kungsgatan .Kan han inte tala om för dina kompisar i den blågröna röran i Karlstads kommunalfullmäktige att denna lag alltid gäller. Ett exempel är tiggarcampingen som kommunen snart ska öppna på Våxnäs. 10 kronor om dagen ska avgiften vara. Det är ett klart brott mot lagen om likabehandlingsprincipen. Att sedan kommunalrådet Per-Ingé Liden värjer sig och säger att denna camping är avgiftsbelagd och öppen för alla är bara ett sätt att kringgå lagens syfte.

I och med detta konstaterar jag att Karlstads kommun bryter mot lagen.

Ulf Johansson

Varför benämns tiggare EU-migranter av media och politiker? Migration innebär byte av hemort eller hemland och är en samlande benämning på invandring. Så står det i Wikipedia .

Henrik Lander, ordförande i Karlstads teknik- och fastighetsnämnd, skriver i sin insändare 10/10 att han värnar om lagen att behandla alla lika då det gäller frågan om uteserveringarna på Kungsgatan .Kan han inte tala om för dina kompisar i den blågröna röran i Karlstads kommunalfullmäktige att denna lag alltid gäller. Ett exempel är tiggarcampingen som kommunen snart ska öppna på Våxnäs. 10 kronor om dagen ska avgiften vara. Det är ett klart brott mot lagen om likabehandlingsprincipen. Att sedan kommunalrådet Per-Ingé Liden värjer sig och säger att denna camping är avgiftsbelagd och öppen för alla är bara ett sätt att kringgå lagens syfte.

I och med detta konstaterar jag att Karlstads kommun bryter mot lagen.

Ulf Johansson