2015-10-15 06:00

2015-10-15 06:00

Hur länge får de stanna?

TIGGARE:

Som EU-medborgare har du rätt att studera, arbeta eller enbart vistas i Sverige utan uppehållstillstånd i upp till tre månader. Detta gäller även för dina familjemedlemmar. Förutsättningen är bland annat att du inte är en belastning för biståndssystemet.

Hur stämmer detta med alla tiggare som varit här betydligt längre? Är det i så fall polisens arbete att undersöka detta?

Rober

Som EU-medborgare har du rätt att studera, arbeta eller enbart vistas i Sverige utan uppehållstillstånd i upp till tre månader. Detta gäller även för dina familjemedlemmar. Förutsättningen är bland annat att du inte är en belastning för biståndssystemet.

Hur stämmer detta med alla tiggare som varit här betydligt längre? Är det i så fall polisens arbete att undersöka detta?

Rober