2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

Vården bör privatiseras

NY ORGANISATION:

Det är nu hög tid att skrota Landstinget i Värmland och sedan se till att ordna med en organisation som klarar av att driva vården på det för oss patienter bästa sättet.Detta skulle kunna göras i privat regi.

Olk9

Det är nu hög tid att skrota Landstinget i Värmland och sedan se till att ordna med en organisation som klarar av att driva vården på det för oss patienter bästa sättet.Detta skulle kunna göras i privat regi.

Olk9