2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

Tutande stör nattsömnen

KARLSTAD:

Jag undrar varför Harlings åkeri måste åka och tuta varje natt vid postterminalen på Tormestad i Karlstad. Det är väldigt irriterande för det hörs över hela Herrhagen och Haga. Jag vore tacksam om det slutar, innan det blir en anmälan.

En som vill sova

Jag undrar varför Harlings åkeri måste åka och tuta varje natt vid postterminalen på Tormestad i Karlstad. Det är väldigt irriterande för det hörs över hela Herrhagen och Haga. Jag vore tacksam om det slutar, innan det blir en anmälan.

En som vill sova