2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

Privatisera vården

NY ORGANISATION:

Det är nu hög tid att skrota landstinget och få till en organisation som klarar av att driva vården på ett för oss patienter bästa sätt. Detta skulle kunna göras i privat regi.

Olk9

Det är nu hög tid att skrota landstinget och få till en organisation som klarar av att driva vården på ett för oss patienter bästa sätt. Detta skulle kunna göras i privat regi.

Olk9