2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

Feltänk om omröstning

KARLSTAD:

Hur tänkte Karlstads kommun när de kom fram till att det ska röstas om huruvida p-automaterna ska ha kvar mynt som betalning eller inte?

Naturligtvis kommer de som vill ha kvar mynten att rösta för det, medan de som i dag använder sig av andra betalmedel är nöjda med det som finns och inte bryr sig om att rösta.

Kloker

Hur tänkte Karlstads kommun när de kom fram till att det ska röstas om huruvida p-automaterna ska ha kvar mynt som betalning eller inte?

Naturligtvis kommer de som vill ha kvar mynten att rösta för det, medan de som i dag använder sig av andra betalmedel är nöjda med det som finns och inte bryr sig om att rösta.

Kloker