2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Medicinskt behov måste prioriteras

:

Svar till signaturen Har väntat ett halvår (NWT 26/9):

Jag beklagar att du har fått vänta sedan i april. Orsaken till det är att vi under perioder med relativ brist på besökstider prioriterar våra resurser efter medicinskt behov. En hälsokontroll är en undersökning utan att det föreligger sjukdom eller aktuella besvär. Jag hoppas att du har förståelse för att vi först försöker att ge vård till människor med aktuella problem och sedan använder resterande besökstider bland annat till hälsoundersökningar.

Jürgen Staub-Lambrecht

Enhetschef vårdcentralen Gripen

Svar till signaturen Har väntat ett halvår (NWT 26/9):

Jag beklagar att du har fått vänta sedan i april. Orsaken till det är att vi under perioder med relativ brist på besökstider prioriterar våra resurser efter medicinskt behov. En hälsokontroll är en undersökning utan att det föreligger sjukdom eller aktuella besvär. Jag hoppas att du har förståelse för att vi först försöker att ge vård till människor med aktuella problem och sedan använder resterande besökstider bland annat till hälsoundersökningar.

Jürgen Staub-Lambrecht

Enhetschef vårdcentralen Gripen