2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Låt alla sjukhus få bli kommunala

VÅRD:

Lägg ned alla landsting, överför alla sjukhus till respektive kommun och involvera dem i deras befintliga administration, att drivas enligt Socialstyrelsens regler för de tre olika typer av sjukhus – region-, central- och lokalsjukhus – som finns.

Öppna alla sjukhus för rikstäckande intag. Överför alla landstingsskatter till Socialstyrelsen, som sedan ska stå för alla ersättningar, mottagningsavgift – egenavgift, diagnos, behandling och sängplats; samma ersättning till alla typer av sjukhus. Dessa ersättningar ska vara anpassade så att inga andra ersättningar behövs. Reseersättning ska dock begränsas till närmaste sjukhus med rätt kompetens inom rätt tid, mellanskillnaden till sjukhus som ligger längre bort får patienterna stå för själva.

Per Rosin

Pensionerad anestesisjuksköterska

Lägg ned alla landsting, överför alla sjukhus till respektive kommun och involvera dem i deras befintliga administration, att drivas enligt Socialstyrelsens regler för de tre olika typer av sjukhus – region-, central- och lokalsjukhus – som finns.

Öppna alla sjukhus för rikstäckande intag. Överför alla landstingsskatter till Socialstyrelsen, som sedan ska stå för alla ersättningar, mottagningsavgift – egenavgift, diagnos, behandling och sängplats; samma ersättning till alla typer av sjukhus. Dessa ersättningar ska vara anpassade så att inga andra ersättningar behövs. Reseersättning ska dock begränsas till närmaste sjukhus med rätt kompetens inom rätt tid, mellanskillnaden till sjukhus som ligger längre bort får patienterna stå för själva.

Per Rosin

Pensionerad anestesisjuksköterska