2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Undringar om framtiden

FLYKTINGAR:

Kan någon förklara hur en finanssituation med ”tomma lador” ska kunna tillgodose behov av bostäder, utbildning, arbete och sjukvård för de tusental som nu kommer som flyktingar? De människor som anländer kommer inte själva att kunna bidra under lång tid.

Ett plus ett blir två?

Kan någon förklara hur en finanssituation med ”tomma lador” ska kunna tillgodose behov av bostäder, utbildning, arbete och sjukvård för de tusental som nu kommer som flyktingar? De människor som anländer kommer inte själva att kunna bidra under lång tid.

Ett plus ett blir två?