2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Stör inte trafikrytmen!

BILKÖRNING:

Svar till Sofie Lind (NWT 7/10):

Du skriver att den hastighet som står på skyltarna är den maximalt tillåtna och det har du rätt i. Men sen skriver du att man ”får köra långsammare om man vill och ingen dör av det”. Där har du faktiskt fel.

Att köra långsammare betyder att man blir ett hinder och stör trafikrytmen. Man skapar köbildning med trängsel, irritation, farliga omkörningar och annat som följd vilket kan leda till svåra olyckor. Det står på flera ställen i Trafikförordningen (1998:1276) att man inte får utgöra ett hinder eller störa trafiken. Och det gäller bland annat med för låg hastighet.

Hastighetsgränsen innebär inte bara en skyldighet utan också en rättighet. Hastighetsgränsen är oftast också likställd med trafikrytmen och du har alltså som enskild trafikant en skyldighet att inte störa den. En jämn rytm är det allra säkraste i trafiken – och även bäst för miljön – och ska man föregå med gott exempel så ska man hålla den. Och eftersom det står i lagen är det också din skyldighet att känna till det.

Bilpendlaren

Svar till Sofie Lind (NWT 7/10):

Du skriver att den hastighet som står på skyltarna är den maximalt tillåtna och det har du rätt i. Men sen skriver du att man ”får köra långsammare om man vill och ingen dör av det”. Där har du faktiskt fel.

Att köra långsammare betyder att man blir ett hinder och stör trafikrytmen. Man skapar köbildning med trängsel, irritation, farliga omkörningar och annat som följd vilket kan leda till svåra olyckor. Det står på flera ställen i Trafikförordningen (1998:1276) att man inte får utgöra ett hinder eller störa trafiken. Och det gäller bland annat med för låg hastighet.

Hastighetsgränsen innebär inte bara en skyldighet utan också en rättighet. Hastighetsgränsen är oftast också likställd med trafikrytmen och du har alltså som enskild trafikant en skyldighet att inte störa den. En jämn rytm är det allra säkraste i trafiken – och även bäst för miljön – och ska man föregå med gott exempel så ska man hålla den. Och eftersom det står i lagen är det också din skyldighet att känna till det.

Bilpendlaren