2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Slopa jobbskatteavdraget

FLYKTINGAR:

Sverige använder allt mer av biståndet för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. 22 procent av biståndet går i år till flyktingkostnader. Nu saknas det ytterligare pengar till flyktingmottagande i Sverige och detta ska finansieras med att ta ytterligare pengar ur biståndsbudgeten. Konsekvensen blir band annat att FN:s flyktingläger vid Syrien får mindre pengar och ännu mer lidande som följd.

Problemet är att man har för lite skatteintäkter. Då kan man ta bort jobbskatteavdraget. Då får man ett tillskott på 90 miljarder kronor per år. Eftersom det är så många som vill hjälpa flyktingar, så antar jag att de som mister sitt jobbskatteavdrag känner att de gör en humanitär insats.

Pensionär

Sverige använder allt mer av biståndet för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. 22 procent av biståndet går i år till flyktingkostnader. Nu saknas det ytterligare pengar till flyktingmottagande i Sverige och detta ska finansieras med att ta ytterligare pengar ur biståndsbudgeten. Konsekvensen blir band annat att FN:s flyktingläger vid Syrien får mindre pengar och ännu mer lidande som följd.

Problemet är att man har för lite skatteintäkter. Då kan man ta bort jobbskatteavdraget. Då får man ett tillskott på 90 miljarder kronor per år. Eftersom det är så många som vill hjälpa flyktingar, så antar jag att de som mister sitt jobbskatteavdrag känner att de gör en humanitär insats.

Pensionär