2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Semester hos ledningen?

KONSUM VÄRMLAND:

Under året har Konsum Värmland fått kritik i flera frågor som har gällt reklam och priser med mera. Klas Olsson har svarat med i huvudsak ett mantra om stolthet över deras verksamhet och så vidare.

De senaste veckorna har det fortsatt att publiceras insändare, men arken Klas Olsson eller någon annan i Konsum Värmlands ledning har bemött denna kritik. Är detta medvetet, eller vågar inte ledningen föra en debatt via media?

Efterfrågar insyn

Under året har Konsum Värmland fått kritik i flera frågor som har gällt reklam och priser med mera. Klas Olsson har svarat med i huvudsak ett mantra om stolthet över deras verksamhet och så vidare.

De senaste veckorna har det fortsatt att publiceras insändare, men arken Klas Olsson eller någon annan i Konsum Värmlands ledning har bemött denna kritik. Är detta medvetet, eller vågar inte ledningen föra en debatt via media?

Efterfrågar insyn