2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Landstingen har nått vägs ände

VÅRD:

Vårt landsting ska nu hantera ett underskott på flera hundra miljoner. 800 jobb kan försvinna. Hur har det kunnat gå så långt? Vilken blir den rimliga slutsatsen att dra? Jo, att systemet med landsting/regioner har nått vägs ände.

De politisk-administrativa apparaterna i landstingen har vuxit över alla bräddar. Dessa komplex detaljstyr vårdpersonalen enligt öststatsmaner à la Sovjettiden – och har uppenbarligen gott om tid att göra detta. Om staten tar över som huvudman kan man i stället ha en betydligt mindre förvaltning i varje län eller region – utan några sjukvårdspolitiker. De pengar som skulle sparas med detta kan då i stället läggas på bättre anställnings- och arbetsvillkor för de som sköter kärnverksamheten, alltså sjuk- och hälsovården.

Det är professionen, det vill säga de som arbetar i vården, som måste styra hur arbetet organiseras lokalt.

URG

Vårt landsting ska nu hantera ett underskott på flera hundra miljoner. 800 jobb kan försvinna. Hur har det kunnat gå så långt? Vilken blir den rimliga slutsatsen att dra? Jo, att systemet med landsting/regioner har nått vägs ände.

De politisk-administrativa apparaterna i landstingen har vuxit över alla bräddar. Dessa komplex detaljstyr vårdpersonalen enligt öststatsmaner à la Sovjettiden – och har uppenbarligen gott om tid att göra detta. Om staten tar över som huvudman kan man i stället ha en betydligt mindre förvaltning i varje län eller region – utan några sjukvårdspolitiker. De pengar som skulle sparas med detta kan då i stället läggas på bättre anställnings- och arbetsvillkor för de som sköter kärnverksamheten, alltså sjuk- och hälsovården.

Det är professionen, det vill säga de som arbetar i vården, som måste styra hur arbetet organiseras lokalt.

URG