2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Kvinnan måste skyddas

MISSHANDEL:

En polisman som slog sin fru när han fått veta att hon varit otrogen får behålla jobbet trots att han nu döms för misshandel. Rätten finner ett visst stöd i ett gammalt rättsfall. Där bedömdes en allvarlig misshandel av normalgraden eftersom våldsutövningen hade föregåtts av provokation bestående i att målsäganden hade varit otrogen. Innebär detta att misshandel är tillåtet om kvinnan är otrogen. Detta måste debatteras och då inte enbart därför att det är en polisman som utfört detta. Kvinnan måste skyddas, inte förövaren.

Kenneth på Sundsta

En polisman som slog sin fru när han fått veta att hon varit otrogen får behålla jobbet trots att han nu döms för misshandel. Rätten finner ett visst stöd i ett gammalt rättsfall. Där bedömdes en allvarlig misshandel av normalgraden eftersom våldsutövningen hade föregåtts av provokation bestående i att målsäganden hade varit otrogen. Innebär detta att misshandel är tillåtet om kvinnan är otrogen. Detta måste debatteras och då inte enbart därför att det är en polisman som utfört detta. Kvinnan måste skyddas, inte förövaren.

Kenneth på Sundsta