2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Kanske dags för en skattegala i tv

GIVMILDHET:

När det blir insamlingsgalor på SVT blir många människor givmilda. Men när det gäller nödvändiga skatter i och för allas välfärd är det många som inte alls blir ”givmilda”. De försöker på alla sätt minska den egna skatten maximalt. Hur rimmar detta?

Att skänka eller betala tillsammans med andra är uppenbarligen en händelse som tilltalar väldigt många. Varför har inte skattemoral samma höga status? Kanske dags för en skattegala i SVT? Kanhända vill då en eller annan nolltaxerare synas på löpande remsan ned: ”Jag har betalat minst 50 000 kronor.”

Deltagande artister skulle kunna skänka sina gager till kommunala musikskolor eller liknande. Resultatet skulle kunna bli: det är kul att betala skatt!

G Heden

När det blir insamlingsgalor på SVT blir många människor givmilda. Men när det gäller nödvändiga skatter i och för allas välfärd är det många som inte alls blir ”givmilda”. De försöker på alla sätt minska den egna skatten maximalt. Hur rimmar detta?

Att skänka eller betala tillsammans med andra är uppenbarligen en händelse som tilltalar väldigt många. Varför har inte skattemoral samma höga status? Kanske dags för en skattegala i SVT? Kanhända vill då en eller annan nolltaxerare synas på löpande remsan ned: ”Jag har betalat minst 50 000 kronor.”

Deltagande artister skulle kunna skänka sina gager till kommunala musikskolor eller liknande. Resultatet skulle kunna bli: det är kul att betala skatt!

G Heden