2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Helt horribla inställningar

LANDSTINGET:

Det är horribelt att landstingets högsta tjänstemän själva anser att de kan fortsätta sina anställningar trots oförmåga att leda, hitta lösningar och ett gigantiskt underskott.

Det är likaledes horribelt att landstingspolitikerna inte inser att partipolitiken bör läggas åt sidan och på allvar tillsammans ta tag i problemet – om de kan sluta tjafsa...

Klarsynt

Det är horribelt att landstingets högsta tjänstemän själva anser att de kan fortsätta sina anställningar trots oförmåga att leda, hitta lösningar och ett gigantiskt underskott.

Det är likaledes horribelt att landstingspolitikerna inte inser att partipolitiken bör läggas åt sidan och på allvar tillsammans ta tag i problemet – om de kan sluta tjafsa...

Klarsynt