2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

FN-artikel som är svensk lag

RASDISKRIMINERING:

Svar till signaturen R S (NWT 5/10):

Du har rätt. Skilj på egoism och rasism. Att vara egoist och inte vilja dela med sig har inget med rasism att göra, men att det felaktigt skulle kallas rasistiskt är riktigt feltänk. Kanske det helt enkelt är så att du inte förstått vad rasism är eller hur utbrett det är. För att ge en lite bättre bild så kopierar jag in artikel 1 i FN:s konvention mot rasism vilken Sveriges riksdag har upphöjt till lag:

”I denna konvention avses med uttrycket rasdiskriminering varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”

S W

Svar till signaturen R S (NWT 5/10):

Du har rätt. Skilj på egoism och rasism. Att vara egoist och inte vilja dela med sig har inget med rasism att göra, men att det felaktigt skulle kallas rasistiskt är riktigt feltänk. Kanske det helt enkelt är så att du inte förstått vad rasism är eller hur utbrett det är. För att ge en lite bättre bild så kopierar jag in artikel 1 i FN:s konvention mot rasism vilken Sveriges riksdag har upphöjt till lag:

”I denna konvention avses med uttrycket rasdiskriminering varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”

S W