2015-10-07 06:00

2015-10-07 06:00

Framtid, fakta och motargument

MILJÖ:

En europeisk professor i miljövetenskap har kommit tillbaka från USA, full av fakta om världens miljö. I Paris ska man snart besluta om minskade utsläpp i en internationell anda. Istiden för 100 000 år sedan kan väl inte skyllas på människan, men nu väntar tvärtom högre temperaturer – om man inte kan få folk att minska på sina utsläpp. Kor måste också sluta rapa, eftersom de därvid släpper ut metangas.

Växternas behov av koldioxid har emellertid aldrig beaktats...

Miljöprofessorn nämnde aldrig Jordens folkmängd har ökat från 1,7 miljarder år 1900 till 7 miljarder i dag. Om människan har något med värmen att göra, borde väl denna ansvällning av befolkningen ha någon betydelse, särskilt som levnadsstandarden också har ökat? Vågar man inte angripa barnafödandet, som ju är Guds eviga ansvar?

Gunnar Bäckström

En europeisk professor i miljövetenskap har kommit tillbaka från USA, full av fakta om världens miljö. I Paris ska man snart besluta om minskade utsläpp i en internationell anda. Istiden för 100 000 år sedan kan väl inte skyllas på människan, men nu väntar tvärtom högre temperaturer – om man inte kan få folk att minska på sina utsläpp. Kor måste också sluta rapa, eftersom de därvid släpper ut metangas.

Växternas behov av koldioxid har emellertid aldrig beaktats...

Miljöprofessorn nämnde aldrig Jordens folkmängd har ökat från 1,7 miljarder år 1900 till 7 miljarder i dag. Om människan har något med värmen att göra, borde väl denna ansvällning av befolkningen ha någon betydelse, särskilt som levnadsstandarden också har ökat? Vågar man inte angripa barnafödandet, som ju är Guds eviga ansvar?

Gunnar Bäckström