2015-10-07 06:00

2015-10-07 06:00

Flyktingar måste bo i mögelskola

EDSVALLA:

Hur kan politikerna i Karlstads kommun öppna Edsvallaskolan som flyktingboende? Skolan stängdes ju på grund av mögelangrepp... Eleverna var i skolan högst åtta timmar om dagen, de asylsökande ska bo där dygnet runt...

Har de inte rätt att bo i en sund miljö? Inget har åtgärdats sedan skolan stängdes eftersom en upprustning ansågs alltför kostsam.

Vart tog möglet vägen...?

Undrande Edsvallabo

Hur kan politikerna i Karlstads kommun öppna Edsvallaskolan som flyktingboende? Skolan stängdes ju på grund av mögelangrepp... Eleverna var i skolan högst åtta timmar om dagen, de asylsökande ska bo där dygnet runt...

Har de inte rätt att bo i en sund miljö? Inget har åtgärdats sedan skolan stängdes eftersom en upprustning ansågs alltför kostsam.

Vart tog möglet vägen...?

Undrande Edsvallabo