2015-10-06 06:00

2015-10-06 06:00

Hotad med straffavgift på6 000 procent

OCKER:

Jag passerade under semestern i augusti en avgiftsbelagd bro i närheten av Motala. Räkning för detta kom nyligen med ett belopp av 5 kronor – där portot överstiger fakturabeloppet. Om jag skulle missa att betala i tid hotades jag med en straffavgift på 300 kronor, som utgör 6 000 procent av fakturabeloppet.

Var går gränsen för ocker?

Samhällsbetraktare

Jag passerade under semestern i augusti en avgiftsbelagd bro i närheten av Motala. Räkning för detta kom nyligen med ett belopp av 5 kronor – där portot överstiger fakturabeloppet. Om jag skulle missa att betala i tid hotades jag med en straffavgift på 300 kronor, som utgör 6 000 procent av fakturabeloppet.

Var går gränsen för ocker?

Samhällsbetraktare