2015-10-05 06:00

2015-10-05 06:00

Nästa uppgift:integrationen

HJÄLPSAMHET:

Det är roligt att en stor majoritet svenskar visar vilja att hjälpa flyktingar och att det även syns ibland NWT:s insändare. Den tysta majoriteten hörs nu och gör allt från att skänka leksaker till att arbeta som volontärer och erbjuda tillfälliga boenden för dem som flyr från krig och andra fasor – de visar i handling vad medmänsklighet innebär.

Nu tar vi nästa steg och driver på integrationen också!

Sören

Det är roligt att en stor majoritet svenskar visar vilja att hjälpa flyktingar och att det även syns ibland NWT:s insändare. Den tysta majoriteten hörs nu och gör allt från att skänka leksaker till att arbeta som volontärer och erbjuda tillfälliga boenden för dem som flyr från krig och andra fasor – de visar i handling vad medmänsklighet innebär.

Nu tar vi nästa steg och driver på integrationen också!

Sören