2015-10-05 06:00

2015-10-05 06:00

En opassande plats att ställa ifrån sig sin bil på

KARLSTAD: Mark som ska beträdas med andakt

Domkyrkobacken i Karlstad är en gammal kyrkogård och om det påminns man med små skyltar, som uppmanar besökaren att med viss andakt beträda denna mark. Detta hindrar nu inte att kyrkbacken har blivit en flitigt frekventerad bilparkering, som kyrkans personal använder sig av – vilket är förståeligt, om än beklagligt.

Värre är att den före detta kyrkogården har blivit något av en uppställningsplats, en dygnet-runt-parkering. Visserligen i blygsam skala, än så länge, men inte desto mindre ganska så opassande!

B G

Domkyrkobacken i Karlstad är en gammal kyrkogård och om det påminns man med små skyltar, som uppmanar besökaren att med viss andakt beträda denna mark. Detta hindrar nu inte att kyrkbacken har blivit en flitigt frekventerad bilparkering, som kyrkans personal använder sig av – vilket är förståeligt, om än beklagligt.

Värre är att den före detta kyrkogården har blivit något av en uppställningsplats, en dygnet-runt-parkering. Visserligen i blygsam skala, än så länge, men inte desto mindre ganska så opassande!

B G