2015-10-01 06:00

2015-10-01 06:00

STUDENTLÄGENHETER:

Varför inte bygga om gamla stadshuset till enbart små lägenheter, ettor och tvåor, för i första hand studenter och småfamiljer? I dag finns ingenstans för dessa att slå ner sina bopålar.

Lenato

Varför inte bygga om gamla stadshuset till enbart små lägenheter, ettor och tvåor, för i första hand studenter och småfamiljer? I dag finns ingenstans för dessa att slå ner sina bopålar.

Lenato

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.